Mertz Lingo

If you can't say what you mean, you can never mean what you say.
Lewis Carroll

Mertz Lingo            oversættelse, korrektur og sprogrevision

Sprogrevision

”Sprogvask” bliver mere og mere efterspurgt. I modsætning til oversættelse (se under samme), hvor jeg kun forbedrer teksten, hvis kunden decideret anmoder om det, handler sprogrevision netop om at bearbejde og om nødvendigt helt omskrive de passager, der trænger til en kærlig hånd.

Det er som oftest akademiske enkeltpersoner eller institutioner, der bestiller ”sprogvask” hos Mertz Lingo. Typisk drejer det sig om såkaldte ”papers” (dvs. mundtlige oplæg på internationale konferencer) eller artikler til engelsksprogede tidsskrifter, som kunderne ønsker kvalitetssikret.

Sprogrevision er en særdeles udfordrende opgave. Hver enkelt sætning må nøje granskes med henblik på en vurdering
af, hvordan en person med britisk eller amerikansk som modersmål, men med nogenlunde samme uddannelsesmæssige baggrund, ville have formuleret sig. Hvor jeg i forbindelse med oversættelse primært koncentrerer mig om at formidle tonen i originalteksten, søger jeg som ”sprogvasker” en anden type autenticitet: Hvordan får jeg budskabet omsat til overbevisende britisk eller amerikansk?

Fordelen ved at benytte Mertz Lingo til sprogrevision af akademiske tekster er, at jeg siden min dimission i 1999 har bevaret en tæt tilknytning til universitetet; jeg har sågar undervist på Center for Kønsforskning på Københavns Universitet. Jeg har derfor holdt mig ajour med de teoretiske videreudviklinger og vil ofte være i stand til også at give konstruktiv feedback på tekstens
indhold.