Mertz Lingo

If you can't say what you mean, you can never mean what you say.
Lewis Carroll

Mertz Lingo            oversættelse, korrektur og sprogrevision

Oversættelse

Som en del af mit overbygningsforløb på universitetet har jeg modtaget undervisning i både oversættelse (fra dansk til engelsk) og version (den modsatte vej, dvs. det, som de fleste normalt forstår ved oversættelse). Derfor og på grund af tyve års professionel erfaring samt flere længerevarende ophold i USA påtager jeg mig gerne oversættelsesopgaver til både britisk og amerikansk engelsk. Hvorvidt jeg vover at binde an med en given tekst, afhænger i høj grad af min vurdering af, om min indsigt i genre og indhold er fyldestgørende.

Jeg oversætter normalt ikke skønlitterær prosa og lyrik: Dertil benytter man gerne en person, som selv producerer samme type tekst, f.eks.
en forfatter.

Der findes forskellige idealer for Den Gode Oversættelse. Nogle mener, at en oversætter udelukkende bør oversætte til sit modersmål. Andre finder det vigtigere, at oversætteren bor i det land, hvori hovedparten af tekstens læsere formodentlig befinder sig. Atter andre kerer sig ikke så meget om oversætterens nationalitet eller opholdsland, men mere om vedkommendes faglige kendskab til den pågældende type tekst.

Mit eget ideal er en tekst, der så vidt muligt afspejler forlægget: Både skribent og læser skal kunne genkende den stil og det ordvalg, der er karakteristisk for ophavet. Jeg tilstræber derfor altid at bibringe læseren samme ”fornemmelse i maven”, som vedkommende ville opleve under læsning af originalteksten. Og jeg opfordrer kunden til at vurdere det færdige produkt på netop denne baggrund.