Mertz Lingo

If you can't say what you mean, you can never mean what you say.
Lewis Carroll

Mertz Lingo            oversættelse, korrektur og sprogrevision

Korrektur

Selv om jeg er født i 1973, er jeg tegnsætningsmæssigt temmelig konservativ. Jeg lærte således aldrig at vænne mig til det ny komma, da det gennem en årrække så ud til at skulle erstatte den gamle ”kryds og bolle”-model, og jeg sætter fortsat startkomma.

For mig kan korrekturlæsning ikke gradbøjes. Visse sprogforetagender reklamerer med en billigere ”lightversion”, hvor kun de allermest iøjnefaldende fejl rettes: En sådan ydelse tilbyder Mertz Lingo ikke. Dels er det lige så opmærksomhedskrævende at ignorere en fejl, som det er at rette den –
dels tillader min perfektionisme ikke en sådan lemfældig omgang med sproget.

Jeg læser konsekvent både 1.- og 2.-korrektur på en given tekst, så jeg får set mine egne rettelsesforslag i kontekst.

Det nemmeste er altid at sende en given tekst i Word-format, så jeg vha. Microsofts korrekturredskaber, almindelig stavekontrol samt mit eget falkeblik kan gennemgå den. Jeg søger naturligvis også altid på dobbelte mellemrum, tripelkonsonanter o.l. Kunden får derefter teksten retur med funktionen ”Registrer ændringer” slået til og kan nu – afhængig af tillid og/eller tidspres – acceptere alle rettelser eller tage stilling til dem enkeltvis. Jeg kommenterer også gerne mine rettelser, så kunden undgår at lave de samme fejl en anden god gang.