Mertz Lingo

If you can't say what you mean, you can never mean what you say.
Lewis Carroll

Mertz Lingo            oversættelse, korrektur og sprogrevision

Korrektur

Selv om jeg er født i 1973, er jeg tegnsætningsmæssigt temmelig konservativ. Jeg lærte således aldrig at vænne mig til det ny komma, da det gennem en årrække så ud til at skulle erstatte det gamle grammatiske, og jeg åndede lettet op, da ”kryds og bolle”-modellen alligevel løb af med sejren.

For mig kan korrekturlæsning ikke gradbøjes. Visse sprogforetagender reklamerer med en billigere ”lightversion”, hvor kun de allermest iøjnefaldende fejl rettes: En sådan ydelse tilbyder Mertz Lingo ikke. Dels er det lige så opmærksomhedskrævende at ignorere en fejl, som det er at rette den – dels leverer Mertz Lingo kun
100 % korrekte produkter.

Derimod kan kunden vælge mellem forskellige takster alt efter, om en udskreven version ønskes tilsendt med posten i tillæg til den korrekturlæste tekstfil, der altid følger med via e-mail. Ved meget omfangsrige tekster (typisk over 20 sider) læser jeg normalt kun korrektur på skærmen, medmindre andet er bestilt.

Det nemmeste er altid at sende en given tekst i Word-format, så jeg vha. Microsofts korrekturredskaber, almindelig stavekontrol samt mit eget falkeblik kan gennemgå den. Jeg søger naturligvis også altid på dobbelte mellemrum, tripelkonsonanter o.l. Kunden får derefter teksten retur med funktionen ”Registrer ændringer” slået til og kan nu – afhængig af tillid og/eller tidspres – acceptere alle rettelser eller tage stilling til dem enkeltvis. Jeg kommenterer også gerne mine rettelser, så kunden undgår at lave de samme fejl en anden god gang.