Mertz Lingo

If you can't say what you mean, you can never mean what you say.
Lewis Carroll

Mertz Lingo            oversættelse, korrektur og sprogrevision

”Kon-kolleger”

Det sker, at jeg allerede har påtaget mig så mange opgaver, at jeg ikke ser mig i stand til at løse flere inden for en given tidsfrist. I disse tilfælde henviser jeg til mine såkaldte ”kon-kolleger”. Denne neologisme er en sammentrækning af konkurrenter (fordi vi af og til konkurrerer om de samme kunder) og kolleger (fordi vi også sommetider samarbejder om en opgave for den samme kunde).

Ydermere ligger det mig meget på sinde, at en opgave bliver løst bedst muligt. Hvis jeg vurderer, at den befinder sig i yderkanten af mit kompetenceområde, sender jeg den derfor hellere videre til en, som jeg mener er bedre kvalificeret (bemærk, at jeg hverken er tolk eller statsautoriseret translatør). Nedenfor ses en liste over alternativer:

· IS Translation v/ Ida Søgaard

· Mette Djørup Software Translation (+45 22 27 65 87)

· Todd-Moir Translation v/ Carol Todd-Moir

· SprogCentrum v/ Anita Højriis Hansen (+45 48 17 05 03)

· Tjerry Korrektur v/ Tanja Tjerry

· Ord & Gerning v/ Maria Zennaro (+45 30 22 46 40)

· Jane Rowley • texts & translations v/ Jane Rowley (kun oversættelse)

Text Box: